UV technológia podlahového značenia SolidLux

Podlahové značenie vyhotovené pomocou technológie SolidLux, sa vyznačuje vysokou kvalitou a presnosťou aplikácie.

Vďaka pôsobeniu UV svetla je takmer okamžite suché a nedochádza k obmedzeniu výroby, alebo chodu prevádzky. Farby sú bez zápachu.

Mechanická a chemická odolnosť, je takmer okamžitá a preverená používaním 24/7 v rôznych fabrikách a skladoch po celom Slovensku.

Pomocou šablón vieme podlahové značenie prisposobit rôznym tvarom a požiadavkám. Vyhotoviť nápisy alebo číselné kombinacie.

Pred každou aplikaciou dbáme na dôkladnú prípravu povrchu mechanickým brusenim pomocou diamantového kotúča,alebo chémie.