Podlahové značenie SolidLux

Farby schnú takmer okamžite bez nutnosti odstavenia výroby alebo prevádzky

Extra mechanická aj chemická odolnosť

Aplikácie nie sú závislé na okolitej teplote

Značenie pozitívne ovplyvňuje bezpečnosť na pracovisku

Prvé podlahové značenie ktoré je extra odolné okamžite suchébez odstávokrýchlo čistiteľnéodoláva špinebez zápachu

Charakteristika

UV technológia, ktorú používame pri aplikácii podlahového značenia sa prispôsobujú modernému podniku a nepretržitej prevádzke v ňom. Farby sú okamžite vytvrdzované pôsobením Ultra fialového svetla, vďaka tomuto postupu je celý proces neustále pod kontrolou. Značenie týmto postupom získava mnohé exkluzívne vlastnosti, ktoré ho výrazne odlišujú od bežne používaných farieb.

Hlavné výhody

EXTRA mechanická aj chemická odolnosť ihneď po aplikácii
Maximálna priľnavosť k priemyselným podlahám (+ väčšine povrchov)
Výrazná úspora času, aplikácie bez odstavenia výroby farby SolidLux schnú takmer okamžite a sú bez zápachu a rozpúšťadiel
Vďaka uzavretému povrchu do seba nenasávajú špinu.

Aplikácie značenia nie sú závislé na teplote, značenie je vhodné aj do mraziarenských prevádzok
Viditeľnosť značenia je na vysokej úrovni počas celej životnosti podlahového značenia

Priebeh aplikácie

Dôkladná príprava povrchu je základom každej úspešnej aplikácie. Tomuto kroku venujeme nemalú pozornosť a ponúkame jeho čistenie chémiou, alebo mechanickým brúsením. Značenie sa vytýči maskovacími páskami a pristupuje sa k samotnej realizácii.
Po nanesení základnej adhéznej vrstvy sa pristupuje k druhej, ktorá zabezpečuje maximálnu mechanickú odolnosť a následne sa značenie uzavrie vrchným lakom, ktorý vytvorí vrstvu odmietajúcu špinu a mastnotu. Všetky vrstvy sa vystavujú pôsobeniu UV svetla, ktoré zabezpečí jeho okamžité vytvrdnutie.

Videá z praxe